วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แบบทดสอบเรื่องเครื่องดนตรีไทย

แบบทดสอบเรื่องเครื่องดนตรีไทย
1. เครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภท ?


3 ประเภท

4 ประเภท

5 ประเภท


2. ประเภทของเครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้าง ?


ดีด สี

ตี เป่า

ดีด สี ตี เป่า

3. ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไร ?


ดีด

ตี

เป่า

4. ระนาดทุ้มเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไร ?


ตี

สี

ดีด

5. ขลุ่ยเพียงออเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไร ?


ตี

เป่า

สี

6. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีไทย ?


ระนาดเอก

เปียโน

ขิม

7. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีไทย ?


กีตาร์

เปียโน

ระนาดเอก

8. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด ?


กลองแขก

ฉิ่ง

จะเข้

9. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ?


ซออู้

ขลุ่ย

ระนาด

10. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทสี ?


ซออู้

ฉิ่ง

ฉาบ

11. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า ?


แคน

ซอ

กลองแขก

12. แคนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอะไร ?


ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

13. ระนาดทุ้มสร้างขึ้นในสมัยใด ?


รัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ 3

รัชกาลที่ 4

14. ซอด้วงเป็นซอกี่สาย ?


1 สาย

2 สาย

3 สาย

15. คันทวนของซอด้วงยาวประมาณเท่าไร ?


7 มิลลิเมตร

200 เมตร

72 เซนติเมตร

16. ขนหางม้าที่ใช้ทำซออู้มีประมาณกี่เส้น ?


3-4 เส้น

50,000 เส้น

160-200 เส้น

17. จะเข้มีกี่สาย ?


2 สาย

3 สาย

4 สาย

18. ลักษณะเสียงของซอด้วงเป็นอย่างไร ?


เสียงแหลม ก้องกังวาน

เสียงทุ้ม ไม่ก้องกังวาน

เสียงทุ้มมากๆ ก้องกังวานมากๆ

19. โดยส่วนใหญ่เครื่องดนตรีไทยสร้างมาจากวัสดุใดเป็นหลัก ?


ไทเทเนียม

พลาสติกเสริมใยแก้ว

ไม้

20. ระนาดเอกวิวัฒนาการมาจากเครื่องดนตรีอะไร ?


กีตาร์

ขลุ่ย

กรับ

21. กลองแขกมีรูปทรงอย่างไร ?


ทรงกลม

ทรงพิรามิด

ทรงกระบอก

22. กลองแขกนั้นมี 2 ลูกซึ่งแต่ละลูกนั้นมีเสียงอย่างไร ?


เสียงสูงและเสียงต่ำ

เสียงไพเราะและเสียงเสนาะ

เสียงกังวานและเสียงไพเราะ

23. ผิวไม้ของขลุ่ยที่มีเสียงไพเราะควรมีลักษณะอย่างไร ?


ไม้ที่แห้งสนิท

ไม้ที่เปียกแฉะ

ไม้ที่ไหม้เกรียมและชื้น

24. ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับอะไร ?


สภาพของตัวเครื่องดนตรี

คนที่เล่นเครื่องดนตรี

ถูกทุกข้อ

25. ข้อใดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ?


กรับ ฉิ่ง ซอ

ระนาด ฉาบ กลองแขก

จะเข้ ขิม ขลุ่ย

26. กลองแขกที่มีเสียงสูงเรียกว่าอะไร ?


กลองตัวผู้

กลองตัวใหญ่

กลองตัวลูก

27. กลองแขกที่มีเสียงต่ำเรียกว่าอะไร ?


กลองตัวเมีย

กลองตัวแม่

กลองตัวหลาน

28. ระนาดเอกในปัจจุบันมีกี่ลูก ?


85 ลูก

21 ลูก

4 ลูก

29. ซึงมีกี่สาย ?


9 สาย

5 สาย

4 สาย

30. ระนาดทุ้มมีกี่ลูก ?


1-2 ลูก

17-18 ลูก

30.6 - 52.12 ลูกผลคะแนน =

เฉลยคำตอบ:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น